Centrum językowe

Szybka i skuteczna
nauka języków obcych

ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola

tel. 532-536-788

Język angielski

Dla najmłodszych angielski metodą Teddy Eddie

kurs egzaminacyjny dla dzieci w wieku szkolnym Savvy Ed

Optymalny kurs dla dzieci w wieku szkolnym

Kurs dla młodzieży (13-18 lat)

Angielski metodą bezpośrednią (kursy dla osób dorosłych)

Kursy egzaminacyjne

KURSY MATURALNE

Kursy maturalne dedykujemy wszystkim uczniom, którym samo zdanie matury nie wystarczy - chcą osiągnąć jak najwyższy wynik, jak i tym którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną i są gotowi są w mobilizującym gronie kolegów i koleżanek podnosić swoje umiejętności.

 

 

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

JEST W 100% DOSTOSOWANY DO ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH NA MATURZE.

 

Kurs skierowany jest do różnych typów słuchaczy. Są nimi maturzyści tegoroczni i z lat ubiegłych, którzy pragną udoskonalić i poszerzyć wiedzę z zakresu języka angielskiego. Na zajęcia uczęszczają także uczniowie klas drugich szkół średnich, którzy na tym etapie nauki pragną rozwinąć umiejętności językowe niezbędne do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Każde zajęcia trwają 2 godziny lekcyjne i odbywają się raz w tygodniu. Kurs obejmuje dwa semestry nauki.

 

MATURZYSTO!

 

Z nami dobrze przygotujesz się do egzaminu maturalnego, powtórzysz, uzupełnisz i usystematyzujesz wiedzę oraz umiejętności z języka angielskiego zdobyte w trakcie dotychczasowej nauki, doszlifujesz praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz uzyskasz niezbędne informacje o egzaminie maturalnym z języka angielskiego, Na zajęciach stosujemy różne metody pracy, które pozwalają na efektywne powtórzenie i utrwalenie wiedzy zgodnie z potrzebami naszych słuchaczy.

 

Zajęcia odbywają się w miłej, stymulującej do nauki atmosferze.