Centrum językowe

Szybka i skuteczna
nauka języków obcych

ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola

tel. 532-536-788

Język hiszpański

Kursy języka hiszpańskiego adresowane są do osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować naukę języka (podnieść swój poziom językowy oraz uzupełnić braki) lub też przygotować się do egzaminu, wyjazdu za granicę czy też po prostu podtrzymać znajomość języka.

 

Celem kursów jest wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym. Poprzez wykorzystywanie sprawdzonych metod i technik nauczania uczymy praktycznego wykorzystania języka w szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez wysoko wykwalifikowanych lektorów.

 

Standardowy kurs języka hiszpańskiego obejmuje 48 godzin nauki i trwa jeden semestr.

 

W trakcie 2 semestrów realizowany jest jeden poziom zaawansowania.

 

6 poziomów zaawansowania (A1, A2, B1, B2, C1, C2) jest realizowane w trakcie 12 semestrów nauki.

 

Na zakończenie każdego z semestrów organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat poświadczający znajomość języka hiszpańskiego na danym poziomie.