Centrum językowe

Szybka i skuteczna
nauka języków obcych

ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola

tel. 532-536-788

Język szwedzki

Kurs języka szwedzkiego w Centrum Językowym Liberty to propozycja dla wszystkich zainteresowanych skandynawskim obszarem językowym. Językiem tym posługuje się ponad 10 milionów Szwedów, jest on również - obok fińskiego - językiem urzędowym w Finlandii. Znajomość szwedzkiego już na poziomie komunikatywnym jest niewątpliwym atutem na rynku pracy.
Celem naszego kursu jest nauczenie języka szwedzkiego od poziomu A0 do poziomu A1+ w pierwszym roku nauki (70 godzin); przygotowanie pod względem językowym i kulturowym do zawierania znajomości w języku szwedzkim oraz do wyjazdu do Szwecji, odkrycie szwedzkiej mentalności i zachowania, co pomoże w pracy zawodowej o profilu skandynawskim.

 

Po zakończeniu zajęć w pierwszym roku nauki kursant będzie potrafił:
1.   zrozumieć zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (A1),
2.   porozumieć się w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znany temat (A1),
3.   opisać swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami (A1),
4.   porozumieć się w rutynowych sytuacjach, w których chodzi o nieskomplikowaną i bezpośrednią wymianę informacji dotyczących znanych sytuacji rutynowych w związku z na przykład pracą i czasem wolnym (A1+),
5.   prowadzić rozmowy kontaktowe (A1+),
6.   rozpoznawać struktury języka szwedzkiego (A1+),
7.   różnicować akcent pojedynczy i podwójny w języku szwedzkim (A1+),
8.   stosować zasady gramatyczne w budowie szwedzkiego zdania (A1+),
9.   produkować poprawne gramatycznie i stylistycznie proste teksty w zakresie komunikacji dnia codziennego (A1+),
10. być otwartym na kontakty językowe z osobami mówiącymi w języku szwedzkim,
11. posługiwać się wiedzą realioznawczą dotyczącą Szwecji.

 

Proponujemy także naukę na poziomie A2, B1 i B2.