Centrum językowe

Szybka i skuteczna
nauka języków obcych

ul. Królewska 6
98-220 Zduńska Wola

tel. 532-536-788

Łaciński dla pasjonatów


Kurs języka łacińskiego i kultury antycznej skierowany jest do pasjonatów nauk humanistycznych i medycznych chcących udoskonalić swój warsztat wiedzy.
To unikatowa propozycja dla licealistów z naszego regionu.

 

Dlaczego warto?

 

1. Łacina pomaga w nauce innych języków obcych (nowożytnych) i lepszym zrozumieniu języka ojczystego.

2. Łacina zapoznaje uczniów z kulturą europejską i jej korzeniami (literatura, historia, filozofia, cywilizacja).

3. Łacina i kultura antyczna wprowadzają w język używany w wielu gałęziach nauki.

4. Łacina, nazywana „matematyką języków”, uczy logicznego myślenia.

5. Nauka łaciny może stanowić model rozwijania pasji naukowej młodych ludzi, której podstawowym wyznacznikiem jest bezinteresowność poznawcza.

6. Znajomość łaciny świadczy o bardzo dobrym warsztacie humanistycznym.

7. Język łaciński i grecki to najważniejsze przedmioty na kierunku filologia klasyczna.

8. Lektorat języka łacińskiego prowadzony jest na takich kierunkach studiów wyższych, jak: prawo, filologia polska, filologie obce, historia, archeologia, filozofia, historia sztuki, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, teologia, medycyna, stomatologia, weterynaria, farmacja, pielęgniarstwo/położnictwo.

 

Podczas 70 godzin trwania kursu kursanci poznają słownictwo z zakresu humanistyki oraz nauk przyrodniczo-medycznych, sentencje łacińskie, podstawy gramatyki, tłumaczą oryginalne teksty na język polski, zapoznają się także z językiem łacińskim używanym współcześnie!